Naš izložben salon se nalazi u Beogradu, na Medakoviću 3. Adresa: Mokroluska 126G. Telefon: +38111 289-1847; 064/460-2222

Mail mail: nanda@bilijari.com

 

skype
Skype: nanda_bilijari

 

mapa

 

nanda